Contact

Wilt u meer informatie of een offerte? Neem gerust en vrijblijvend contact op.

ingrid@communisenso.nl
+31 (0) 6 245 52 595  (Ingrid van Frankenhuyzen)
www.communisenso.nl
Jacob Mosselstraat 55
2595 RE Den Haag
KvK 28096221

Communisenso beschikt ook over een trainingslocatie in de Houthavens in Amsterdam, aan de Haparandaweg 67 (Unit C7) 1013 BD. Bij onze business partner Lindblom PA & PR, aan de Grote Markt in Den Haag, is er ruimte voor grotere gezelschappen.

Algemene voorwaarden

Betaling bij de opdrachtbevestiging (1/3 van de totaalsom), 1/3 van de totaalsom een week voorafgaand aan de training en 1/3 van de totaalsom na de uitvoering, binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. Annulering is kosteloos tot twee weken voorafgaand aan de datum van deelname. Tot een week voorafgaand aan de training/workshop wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht, daarna zal 100% worden doorberekend. De annuleringsvoorwaarden vervallen als een deelnemer van de organisatie de oorspronkelijke deelnemer vervangt. Trainers van Communisenso verklaren hierbij dat zij uit hoofde van hun functie tegenover derden geheimhouding zullen betrachten omtrent alle bijzonderheden en informatie die hen tijdens de training ter ore komen. Mocht de training/workshop in geval van overmacht geen doorgang kunnen vinden, dan wordt de deelnemers binnen 3 maanden een alternatieve datum aangeboden. Communisenso is jegens de inkoper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: Communisenso is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Communisenso of haar ondergeschikten. De aansprakelijkheid van Communisenso is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Communisenso in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Communisenso aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Communisenso beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.